Muzykowanie na dywanie Zasady

 1. Muzykowanie na dywanie (dalej MnD) – to projekt polegający na odpłatnym udostępnieniu piosenek Do-Re-MISIE! dla ćwiczeń z dzieckiem w domu.
 2. Piosenki MnD są udostępnione w formie nagrań wideo oraz plików zawierających tekst i wskazówki do ćwiczeń.
 3. Projekt Mnd jest skierowany wyłącznie do użytku indywidualnego przez opiekunów.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystania piosenek z MnD przez nauczycieli i instruktorów w jakichkolwiek zajęciach dla dzieci – komercyjnych, żłobkowych, przedszkolnych i t.d. (dotyczy również placówki państwowe). Wszystkie materiały Do-Re-MISIE! są chronione prawem autorskim.
 5. Obowiązuję bezwzględny zakaz przekazywania i udostępniania materiałów MnD w jakiejkolwiek formie oraz hasła dostępu osobom trzecim. Wszystkie materiały Do-Re-MISIE! są chronione prawem autorskim.
 6. Zabrania się przechowywania nagrań wideo na własnych nośnikach informacyjnych.
 7. Dostęp do nagrań MnD jest odpłatny i uzyskuje się na 7 dni liczone od chwili ogłoszenia zestawu nagrań (albo od niedzieli g.21.00) do kolejnej niedzieli do g. 21.00. Koszt dostępu na pierwsze 7 dni każdego zestawu – 18 zł. Istnieje możliwość przedłużenia korzystania z materiałów na kolejne okresy od niedzieli do niedzieli g. 21.00. Koszt kontynuacji dostępu do każdego zestawu na każdy kolejny okres 7 dni – 10 zł.
 8. Opłaty dokonuje się na konto
  72 1050 1445 1000 0092 4605 7179
  Do-Re-MISIE: Muzyka dla Malucha
  Irina Utienkowa-Szałapak
  NIP 6783128391
 9. Po dokonaniu opłaty prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres irina.szalapak@gmail.com. W treści maila prosimy dopisać „akceptuję zasady MnD i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.
 10. W odpowiedzi uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań MnD oraz pliki do piosenek. W każda niedzielę o g. 21.00 hasła zostaną zresetowane.
 11. Każdy uczestnik projektu MnD jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi zasadami i przestrzegania ich. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę!