Regulamin zajęć indywidualnych z LOGOPEDĄ

 1. Regulamin zajęć indywidualnych z logopedą określa zasady korzystania z zajęć. Brak akceptacji danego Regulaminu oznacza rezygnację z zajęć indywidualnych.
 2. Osoba zamierzająca korzystać z zajęć indywidualnych w treści Regulaminu jest określana „Zamawiający„, a osoba, prowadząca zajęcia – „Instruktor„.
 3. Koszt indywidualnej terapii logopedycznej w Pracowni KOSMUZ wynosi 110 zł za jedno spotkanie 45 min.
 4. Koszt indywidualnej diagnozy logopedycznej (pierwsze spotkanie dla nowych uczestników z wystawieniem dokumentu) wynosi 150 zł za 90 min. (rodzic jest obecny na spotkaniu)
 5. Opłatę za zajęcia należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na miejscu TYLKO GOTÓWKĄ
 6. W przypadku chęci otrzymania imiennej faktury za zajęcia w danym miesiącu należy zgłosić się z danymi do faktury nie później w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca pisemnie na maila irina.szalapak@gmail.com.
 7. Zapisując się na zajęcia należy wypełnić ankietę podając prawdziwe i pełne dane osobowe. Wszystkie zgody zaznaczone na etapie wypełnienia ankiety mają charakter umowy.
 8. Zamawiający umawia termin spotkania z Instruktorem na konkretny dzień i godzinę. O częstotliwości spotkań decyduje Zamawiający wraz z Instruktorem w zależności od potrzeby.
 9. W przypadku pisemnego potwierdzenia uczestnictwa przez SMS dzień wcześniej // umówienia się na konkretne terminy regularnych zajęć z Instruktorem Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia danych zajęć.
 10. Zamawiający ma prawo odwołać uczestnictwo w zajęciach.
 11. Jeśli odwołanie następuje w dniu poprzednim do g. 20.00 Zamawiający jest zwolniony z opłaty za zajęcia.
 12. Jeśli odwołanie następuje do 3 godzin przed zajęciami Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia połowy umówionej kwoty (55/75 zł terapia/diagnoza).
 13. Jeśli odwołanie następuje później niż 3 godziny przed zajęciami Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia całej umówionej kwoty.
 14. W przypadku nieobecności na zajęciach i braku odwołania do g. 20.00 dnia poprzedniego opłatę należy uiścić przelewem na konto w terminie do 3 dni.
 15. Zajęcia nie mogą się odbyć jeśli uczestnicy, Instruktor lub Zamawiający mają objawy sugerujące infekcję zakaźną.
 16. Odpowiednia zgoda Zamawiającego zaznaczona w zgłoszeniu na zajęcia „Potwierdzam iż zapoznała(e)m się z Regulaminem zajęć i zobowiązuję się do przestrzegania zasad” oznacza akceptację danego Regulaminu oraz zasad płatności i odwołania uczestnictwa. Wyrażona zgoda ma charakter umowy wiążącej obie strony.