Regulamin zajęć indywidualnych

 1. Regulamin zajęć indywidualnych określa zasady korzystania z zajęć. Brak akceptacji danego Regulaminu oznacza rezygnację z zajęć indywidualnych.
 2. Osoba zamierzająca korzystać z zajęć indywidualnych w treści Regulaminu jest określana „Zamawiający„, a osoba, prowadząca zajęcia – „Instruktor„.
 3. Kwota za zajęcia ustala się indywidualnie w zależności od rodzaju zajęć, ilości uczestników i miejsca prowadzenia zajęć.
 4. Zamawiający za zgodą Instruktora może zaprosić na zajęcia dodatkowych uczestników informując Instruktora o tym nie później niż 24 h przed zajęciami. Koszt zajęć w tym przypadku może ulec zmianie.
 5. Niezależnie od ilości uczestników Zamawiający jest odpowiedzialny za opłacenie całej kwoty za zajęcia.
 6. Opłatę za zajęcia należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto (z okazaniem potwierdzenia) albo gotówką na miejscu. Na życzenie za zajęcia są wystawiane faktury. Zamawiający na zgłoszenie mailowe otrzymuje kopię faktury.
 7. Opłatę przelewem należy dokonać na konto 72 1050 1445 1000 0092 4605 7179 tytułem „imię nazwisko zajęcia indywidualne”.
 8. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przez SMS (tel. 791 769 361) Zamawiający potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do opłacenia danych zajęć.
 9. W przypadku umówienia się na regularne cotygodniowe zajęcia Zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego odwołania zajęć przez SMS (tel. 791 769 361) jeśli którekolwiek zajęcia nie mogą się odbyć.
 10. Jeśli odwołanie następuje do g. 20.00 w dniu poprzednim Zamawiający jest zwolniony z opłaty za zajęcia.
 11. Jeśli odwołanie następuje do 3 godzin przed zajęciami Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia połowy umówionej kwoty.
 12. Jeśli odwołanie następuje później niż 3 godziny przed zajęciami Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia całej umówionej kwoty.
 13. Zajęcia nie mogą się odbyć jeśli uczestnicy, Instruktor lub Zamawiający mają objawy sugerujące infekcję zakaźną.
 14. Zgoda Zamawiającego na przeprowadzenie zajęć oznacza akceptację danego Regulaminu oraz zasad płatności.