Regulamin

Regulamin zajęć Do-Re-MIsie! Muzyka dla malucha

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnictwo w zajęciach Do-Re-MISIE! jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją wymienionych zasad.
 2. Na pierwszym zajęciu od każdego uczestnika będzie wymagana pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 3. Na zajęcia Do-Re-MISIE! można dołączyć się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego tak samo jak i zrezygnować z uczestnictwa.
 4. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia Muzyczne Dzień, Dotykam Muzykę!, Świat na dziecięcej dłoni, Muzyczne Kolory, Little Travellers 2-4 uczestniczy w zajęciach razem z opiekunem. Każdy opiekun czynnie uczestniczy w zajęciu i jest odpowiedzialny za swoje dziecko.
 5. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia Muzyka dla przedszkolaka, Muzyczne Abecadło, Muzyczna Matematyka, Little Travellers 4-6 uczestniczy w zajęciu samodzielnie. Obecność opiekuna dopuszczona jest wyłącznie na próbnym zajęciu w formie obserwacji.
 6. Każdy opiekun jest zobowiązany do odebrania swojego dziecka zaraz po ukończeniu zajęcia. Instruktor odpowiada za dziecko wyłącznie w trakcie zajęcia.
 7. Uczestnicy zajęć wchodzą na salę boso, w skarpetach albo w butach zastępczych.
 8. Bezwzględnie zabrania się spożywania jedzenia na sali w trakcie zajęcia z wyjątkiem karmienia dzieci piersią  oraz spożywania pokarmów płynnych z butelki przez niemowlęta.
 9. Zajęcia odbywają się regularnie o ustalonej godzinie. W przypadku odwołania zajęcia wszyscy uczestnicy z wykupionymi karnetami zostają poinformowani.
 10. W przypadku kiedy Państwo chwilowo nie mogą uczestniczyć w zajęciach, ale chcą pozostać na liście uczestników prosimy o kontakt zwrotny. Brak odpowiedzi na sms’y Instruktora jest uważany za rezygnację z zajęć, a dane osobowe są usuwane w ciągu 7 dni.
 11. Fotografowanie i nagrywanie wybranych fragmentów zajęcia jest dozwolone wyłącznie w celu własnego użytkowania. Zamieszczanie danych materiałów w Internecie jest możliwe wyłącznie z podaniem odnośnika na stronę www.doremisie.com . Bezwzględnie zabrania się filmowania całego zajęcia.
 12. Na życzenie uczestnicy zajęć dostają teksty piosenek wykorzystanych na zajęciach. W celu uzyskania tekstów należy wysłać mail’a z zapytaniem na adres irina.szalapak@gmail.com. Bezwzględnie zabrania się przekazywania danych tekstów osobom trzecim albo upowszechnienia ich w Internecie. Wszystkie materiały zajęć Do-Re-MISIE! są chronione prawem autorskim.

Płatności

 1. Koszt uczestnictwa nowego uczestnika w próbnym zajęciu – 30 zł.
 2. Koszt jednego zajęcia w karnecie miesięcznym – 28 zł (przykładowy karnet  miesięczny na 4 zajęcia – 112 zł)
 3. Jedno zajęcie z karnetu może być odliczone od płatności za kolejny karnet miesięczny.  Koniecznie obowiązuje poinformowanie o planowanej nieobecności dziecka – do godz. 20.00 dnia poprzedniego (tel. 791 769 361). Dotyczy to również zajęć popołudniowych!  W przypadku niepoinformowania o nieobecności dziecka albo poinformowania za późno płatność za zajęcie nie przenosi się.
 4. Żeby odrobić nieobecność koniecznie trzeba dokonać wpłaty za karnet w  kolejnym miesiącu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani uczestnictwa w odrabianym zajęciu bez wykupienia karnetu.
 5. Koszt pojedynczego wejścia na zajęcie (oprócz pierwszego – próbnego) – 40 zł.
 6. Dla rodzeństwa przysługuje zniżka: 25 zł koszt wejścia próbnego, 24 zł koszt zajęcia w karnecie i 35 zł koszt wejścia pojedynczego. UWAGA: żeby skorzystać ze zniżki należy jednocześnie dokonać opłaty za wszystkie dzieci.
 7. Dla drugiego programu w tygodniu (w jednej lokalizacji) przysługuje zniżka: 25 zł koszt wejścia próbnego, 24 zł koszt zajęcia w karnecie i 35 zł koszt wejścia pojedynczego. UWAGA: żeby skorzystać ze zniżki należy jednocześnie dokonać opłaty za wszystkie programy.
 8. Karnety za zajęcia wykupuje się na początku miesiąca (pierwsze albo w przypadku choroby – drugie zajęcie) W przypadku przeniesienia płatności z poprzedniego miesiąca koszt karnetu zostaje przeliczony i zmniejszony. Przeliczony karnet również powinno się wykupić na początku miesiąca. W przeliczonym karnecie uczestnikom również przysługuje prawo na jedną nieobecność.
 9. W przypadku otrzymania SMS z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w zajęciu prosimy o odpowiedź. Brak potwierdzenia uczestnictwa w zajęciu jest uważany za nieobecność. Zgoda SMS-owa na uczestnictwo w zajęciu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za dane zajęcie
 10.  Tylko karnet na zajęcia jest podstawą do stałego miejsca w grupie. Uczestnik, który chce brać udział w zajęciach na podstawie wejść pojedynczych, jest zobowiązany do samodzielnego wcześniejszego zapytania o wolne miejsce na konkretnym zajęciu  – w dniu poprzednim do g. 20.00. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za dane zajęcie. 
 11. Płatności za zajęcia należy dokonać przez zajęciem. Wejście na zajęcie odbywa się na podstawie dowodu wpłaty – paragonu. W przypadku zwątpienia na jaką sumę powinno się dokonać opłaty prosimy o skontaktowanie się z instruktorem (tel. 791 769 361)
 12. W przypadku odwołania zajęcia przez instruktora dokonane płatności przenoszą się na kolejne zajęcie z rzędu. Nie ma możliwości zwrotu płatności.
 13. Karnet na zajęcia wykupuje się na konkretny program w konkretnej grupie. Odrabianie zajęć w innych grupach jest możliwe wyłącznie w indywidualnych przypadkach za zgodą instruktora.

Dane osobowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Do-Re-MISIE! Muzyka dla Malucha Irina Utienkowa-Szałapak Kraków os.Teatralne 15/2 31-946 NIP 678-312-83-91
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem irina.szalapak@gmail.com albo telefonicznie pod nr. tel. 791769361
  3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci są przetwarzane są w celu organizacji udziału w zajęciach muzycznych Do-Re-MISIE! i są niezbędnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach ponieważ umożliwia to kontakt organizatora z uczestnikiem. Dane są usuwane w ciągu 7 dni od rezygnacji z zajęć.
  4. Niepodanie danych (imię i nazwisko dziecka i opiekuna, wiek dziecka, nr telefonu, e-mail, adres – w przypadku wystawienia faktury) uniemożliwi udział w zajęciach Do-Re-MISIE!
  5. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://giodo.gov.pl
  7. W każdym momencie mogą Państwo sprawdzić jakie dane są podane oraz jakie zgody zostały wyrażone.  Można też w każdej chwili wycofać wyrażone zgody.
  8.  Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.